Castellvm Aqvae

Tammo Schuringa - Ruige Rijp

Tammo Schuringa (1962, Amsterdam) is beeldend kunstenaar en illustrator. Hij studeerde een jaar Nederlandse taal- en letterkunde en vervolgde zijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie. Een aantal jaar na zijn afstuderen (1987) begon hij naast zijn autonome werk ook toegepast werk te maken. In de loop der jaren maakte hij illustraties voor vele titels, waaronder NRC Handelsblad, de Volkskrant, Vrij Nederland, de VPRO gids en de Revisor.

Schuringa's werk is vaak een reactie op de absurditeit van de hedendaagse maatschappij. In de spektakelmaatschappij waarin we thans leven trekt een continue beeldenstroom dagelijks aan ons voorbij. In deze wereld zijn 'selfies’ net zo ingeburgerd als ‘smart bombs’, zijn 'x-treme makeovers' even vanzelfsprekend als het stijgende zeewater. Schuringa probeert de complexe banaliteit van ons dagelijks bestaan te begrijpen, in beelden te vertalen. Hij zit de actualiteit dicht op de huid, al associërend laat hij diverse onderwerpen over elkaar heen buitelen. Tegelijkertijd vindt hij het van belang niet al te zeer verstrikt te raken in de intimiderende buitenwereld. Al spelend plaatst hij naast de exploderende wereld een meer imploderende, eigen en verstilde wereld. Om met behulp van een zekere lichtheid vragen en verwondering op te roepen in plaats van antwoorden te geven.

In 2005 won Schuringa de Dutch Design Award voor zijn illustraties, het afgelopen jaar was zijn autonome werk te zien in o.a. Museum Dr. Guislain in Gent en het Teylers Museum in Haarlem. Sinds de oprichting in 2001 is Tammo Schuringa docent beeldende kunst bij de vooropleiding van de Gerrit Rietveld Academie, en vanaf 2011 ook bij de illustratieafdeling van ArtEZ Zwolle.

Voor meer informatie zie http://www.tammoschuringa.nl/

Programma Haarlemse Lente

18 maart - 11.00 uur

Opening tentoonstelling door Philippe Remarque

25 maart - 11.00-17.00 uur  

Openstelling Castellvm Aqvae

26 maart - 11.00-17.00  uur    

Openstelling Castellvm Aqvae

(NB: Castellvm Aqvae is gesloten op de avond van 24 maart)

 

Hoge Duin en Daalseweg 21 b |
2061 AE Bloemendaal | 
06 53 711 015
www.tammoschuringa.nl | www.castellvmaqvae.nl 

Dit is een “Vishal op locatie” project.
De expositie kan ook op afspraak worden bezichtigd.