De Vishal 2017

David Bade ‘Zeventig maal zeven Talenten’

Met vier monumentale schilderijen uit de serie ‘SlowBade’ en gelijknamige tentoonstelling, die onlangs werden geëxposeerd in Zwolle in Museum de Fundatie, gaat Bade verder en bouwt een installatie ermee in de Vishal in Haarlem.

Een reeks nieuwe kleinere sculpturen completeert de installatie, die met zijn titel vooral verwijst naar de onmatigheid, veelheid en de excessieve buitensporigheid die onze rijke samenleving kenmerkt.

Een talent was een gewicht, een geldwaarde en wij beschouwen talent nu als een natuurlijke begaafdheid en aanleg. Bade gelooft dat de huidige tijdgeest talent verhult of juist buitensporig snel bevestigt en over het paard tilt.

Ook zijn werk kenmerkt zich door de diverse betekenissen van talenten en volheid en snelheid worden ook vaker gesignaleerd in zijn werk. Daarmee raakt hij de tijdgeest van shoppen, vloggen, meer en nog eens meer consumeren, maar evenzo direct of indirect is er aan de basis van de menselijkheid in al zijn mooie en vreselijke gedaanten en talenten. Zeventig maal zeven verwijst eigenlijk naar de bijbelse uitspraak over vergeven en geduld hebben, waaraan volgens de inhoud ook geen limiet zou moeten zitten.

De communicatie over die inhoud van zijn werk en het maken en creëren zoekt hij ook deze expositie weer op: Bade zal met medewerkers en cliënten van ‘De Stem in de Stad’ https://www.stemindestad.nl samenwerken aan een groot groepsportret, schilderend tijdens de Haarlemse Lente 24-26 maart. Na afloop schenkt hij dit beeld aan de locatie die 150 meter verwijderd is van Vishal.

Programma Haarlemse Lente

24 maart – 18.00 – 20.30 uur        

Tentoonstelling en diner door De Wereldkeuken (reserveren via www.devishal.nl)

26 maart – 17.00 uur

Finissage Haarlemse Lente met David Bade & Stem in de Stad

De Vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
www.devishal.nl