Thematentoonstelling & Programma I Speak in Tongues

I Speak in Tongues
24 maart tot 23 april, 2017
bij 37PK, Haarlem
gecureerd door Katayoun Arian
Met werk van Caetano, Charl Landvreugd, Marianna Maruyama, Teresa Maria Diaz Nerio, Wendelien van Oldenborgh, Milo van der Maaden, Dorine van Meel.

Programma: performances van Caetano en Marianna Maruyama. Wendelien van Oldenborgh's 'Supposing I love you. And you also love me' (2011) was te zien tijdens het weekend van Haarlemse Lente  2017 (24 -26 maart 2017).

In het kader van het thema ‘De Blik van de Buitenstaander’ presenteert Haarlemse Lente het tentoonstellingsproject I Speak in Tongues, in samenwerking met curator Katayoun Arian. 

De werken in I Speak in Tongues verkennen 'het spreken' vanuit een positie van het 'anders zijn', en benaderen het als een belichaamde activiteit die zowel artistiek, spiritueel als politiek geëngageerd genoemd kan worden. Ze creëren een platform waarin de relatie tussen stem, het lichaam en taal van essentieel belang wordt om nieuwe ‘verhalen’ te vertellen over identiteit en een kritische blik te werpen op representatie van de dominante cultuur.  
 

Uitgaande van het werk van feminist en cultuurtheoreticus Gloria E. Anzaldúa, streeft I Speak in Tongues ernaar om een voedingsbodem te creëren voor de werelden die ons nog te wachten staan. In haar werk Light in the Dark (2015) weet Anzaldúa op een creatieve wijze belichaamd schrijven over taal, ontheemding en identiteit te verweven met theoretische teksten en levert daarbij commentaar op een verscheidenheid aan hedendaagse kwesties, waaronder neokoloniale praktijken in de kunstwereld en identiteitspolitiek. Voor Anzaldúa betekent het ‘in tongen spreken’ met name om in staat te kunnen zijn te navigeren tussen de verschillende talen, emoties, gedachten en fantasieën die samen deel uitmaken van de eigen identiteit, waarbij de dichotomie tussen 'het zelf' en 'de ander' wordt doorbroken. 

I Speak in Tongues biedt ruimte voor levendige verbeelding en contemplatie, en raakt daarbij de belangrijke en doorlopende discussie over wat het betekent om ‘insider’ of ‘de ander’ te zijn - in de context van het huidige Nederland, en Europa in het algemeen, waar het rechts-nationalisme toeneemt. Onder welke omstandigheden wordt iemand als een buitenstaander gezien, door wiens ogen en met welke criteria? Het doel van de tentoonstelling en het programma is om een doorlopend dialoog te genereren tussen kunstenaars, het publiek en andere beoefenaars. 

Deze tentoonstelling wordt in het bijzonder mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds.

Exhibition booklet

Programma Haarlemse Lente

24 maart - 18.00
Opening en performance
Charl Landvreugd - Movement nr. 7 On Cairo

Tijdens de opening van Haarlemse Lente, presenteert de thematentoonstelling I Speak in Tongues, samengesteld door Katayoun Arian, de performance movt nr. 7: On Cairo van Charl Landvreugd. Voor Charl Landvreugd vormt de dagelijkse ervaring  van het ‘anders zijn’ de basis van een vraag waarmee wij ons continu bezighouden: Hoe willen wij in Nederland samenleven? Met de performance movt. nr.7: On Cairo gaat Landvreugd een gesprek aan met het werk van de Surinaamse schrijver en columnist Edgar Cairo (1948 – 2000), die zich vanaf de jaren ‘70 van  de vorige eeuw met deze vraag bezig heeft gehouden. In zijn performance gebruikt Landvreugd delen van Cairo’s eerste boek Temekoe (1969) dat de gespannen relatie tussen een vader en zoon beschrijft. Door middel van vraag en antwoord vertelt dit boek het verhaal van intergenerationele trauma’s uit de geschiedenis van de slavernij die doorgegeven worden in de Surinaams Creoolse gemeenschap. Deze manier van verhalen vertellen is kenmerkend voor de West Afrikaanse gemeenschappen in Noord – en Zuid-Amerika. Een koor bestaande uit vier vrouwen reageert telkens op de verteller met zang in Sranan. 

Deze performance wordt mede mogelijk gemaakt door Riedwijn Import& Export, http://www.riedwijn.com/. 

 

Charl Landvreugd, Movt nr. 7: On Cairo, Film still

25 maart 15.00-17.00
Screening & Debat
Supposing I love you. And you also love me (2011)  en panelgesprek met Wendelien van Oldenborgh o.l.v. Katayoun Arian

Tijdens het weekend van de Haarlemse Lente, presenteert de thematentoonstelling I Speak in Tongues, samengesteld door Katayoun Arian, op zaterdag 25 maart een paneldiscussie, en een filmvertoning, met kunstenaar Wendelien van Oldenborgh over haar film ‘Supposing I love you. And you also love me’ (2011). De dramatische structuur van deze film verhoudt zich op een interessante wijze tot actuele gebeurtenissen rondom protesten en de discussie over het gebrek aan diversiteit en de noodzaak voor dekolonisatie binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem- en instellingen. In deze ‘polyfonische mini-tragedie’ horen we de stem van jonge studenten en de Zwitsers-Egyptische filosoof Tariq Ramadan, die een tegendraads thema plaatst tegenover het modernistische inclusiviteitsideaal, en daarmee de vraag aan de orde stelt ‘aan wie de openbare ruimte toebehoort’, ‘wie iets te zeggen heeft’ en ‘volgens welke criteria’. Tijdens de paneldiscussie zal worden ingegaan op de vraag wat er gebeurt wanneer minderheden (of zogenaamde buitenstaanders) ‘bevoorrechte’-posities innemen die niet voor hen bedoeld zijn. Wat zijn de voorwaarden voor het samen leven?

Wendelien van Oldenborgh, Supposing I love you. And you also love me, 2011 Architectural setting with bench and projection: Montage of still images with dialogue sound, english subtitles, 13 minutes Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam and the artist.

26 maart 15.00-17.00
Interactieve performance en gesprek met Marianna Maruyama en Smita James, o.l.v. Katayoun Arian 

In het kader van I Speak in Tongues, samengesteld door Katayoun Arian, zal Smita James een drietal gedichten voordragen. Marianna Maruyama presenteert een interactieve performance/lecture, gevolgd door een gesprek met Katayoun Arian, Marianna Maruyama en Smita James. Tijdens dit event, zal James een vertaling van Lemn Sissay’s gedicht ‘boiling point’ ten gehore brengen en twee van haar eigen gedichten waaronder ‘Voices’, geïnspireerd door de gelijknamige documentaire van Miguel Peres Dos Santos (2015). Maruyama’s performance/lecture Speaking Bodies (2017) draait erom dat de stem en het lichaam zelf fungeren als spreker, met een eigen grammatica en zinsbouw. Ontmoetingen met andere lichamen en talen, heeft Maruyama er toe geleid om vertaling toe te passen als een artistiek methode om betekenissen te verklaren en te veranderen, en om meer begrip te creëren voor de hoedanigheid en de context waarin het lichaam zich bevindt.     

Smita James, Poetronic with Lexiespiegelreflexie at Radion Amsterdam.

Marianna Maruyama, Speaking parts (two), color photograph of collage (2017)

37PK / I Speak in Tongues

Groot Heiligland 37
2011 EP, Haarlem

023-551843

www.37pk.nl