37PK

Locatie: Katrijnkapel
Zoetestraat, ter hoogte van nr. 15

Openingstijden
Vrijdag 28 september: 17 – 22
Zaterdag 29 september: 12 -17
Zondag 30 september: 12-17

Beeldend Kunstenaar Willem Hoebink betrekt op verzoek van 37PK een historische kelder gelegen onder het Vincentiuscarré tussen de Nieuwe Groenmarkt en de Zoetestraat in het centrum van Haarlem. In deze middeleeuwse geweldkelder toont hij de videoinstallatie ‘Alis Animi’. De ‘super slow motion’ filmbeelden zijn speciaal toegesneden op deze historische locatie.

Al eerder was bekend dat op de plaats waar Stem in de Stad haar onderdak heeft, in de Middeleeuwen een klooster heeft gestaan. Het klooster, gesticht in 1395 en opgeheven in 1581 werd het klooster van Sinte Katrijn of ook wel het Convent van Sint Catharina genoemd. De zusters van Sinte Katrijn volgden de regel van Franciscus van Assisi. Hun kerk stond op de plek van de huidige Groenmarktkerk en de tuin van het klooster lag in het Vincentius Carré. Tijdens een recente verbouwing werd ontdekt dat de kelder onder het kledingmagazijn van Vincentius ooit onderdeel van het middeleeuwse klooster uitmaakte.

Kunst, spiritualiteit, zingeving en religie zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden. Iconen uit de kunstgeschiedenis zijn onderdeel geworden van ons denken en de beeldcultuur. ‘Alis Animi’ (vleugels van de geest) doet de bezoeker ondergaan hoe sterk deze associaties zijn. De kunstenaar laat de filmbeelden samenvallen met de sacrale, spirituele geschiedenis van de middeleeuwse kloosterkelder.

Voor de filmopnamen werd een bijzondere High Speed Camera gebruikt. Een camera ontwikkeld voor militair wetenschappelijke doeleinden met een opnamesnelheid tot 22.000 beelden per
seconde. Kan een objectieve registratie, met technische, bijna wetenschappelijke parameters, zich puur door context ontvouwen tot een spirituele beleving ….”

Het Vincentiuscarré is genoemd naar de Vincentiusstichting die een groot deel van de panden in eigendom heeft en vanuit deze locatie een sociaal-maatschappelijk pakket aan activiteiten ontwikkelt.Voor een deel van de Haarlemse bevolking misschien onbekend, en voor velen niet altijd zichtbaar, maar in het carré bevindt zich een stevig sociaal-maatschappelijk bolwerk met een eeuwenoude geschiedenis aan de Nieuwe Groenmarkt. In de panden rondom de Antoniuskerk concentreert zich een aantal sociaal-maatschappelijke instellingen op het gebied van ouderen- en alleenstaandenzorg, armoedebestrijding, schuldsanering, daklozenopvang en vluchtelingenwerk: Oecumenisch Diaconaal Centrum ‘Stem in de Stad’ (een vereniging van een aantal Haarlemse kerken van uiteenlopende gezindheid), wijkcentrum ‘Binnensteeds en daartegenover de Haarlemse Vrijwilligerscentrale. De huidige opzet gaat terug tot de bouw van de kerk in 1844. Al vroeg in de vorige eeuw is hier ‘het Burgerlijk Armbestuur’ gevestigd. Ook de keukens bieden al in de jaren ’60 dagelijks aan zo’n 400 mensen een warme maaltijd. Het is de plek waar al sinds de middeleeuwen ononderbroken ‘de werken van barmhartigheid’ in de praktijk worden gebracht.

Over 37PK

Sinds 2011 is 37PK van start gegaan als een breed platform voor kunsten in Haarlem. 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van de stad, permanente en tijdelijke ateliers, artists residencies, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie van het kunstaanbod in de stad.

In het pand aan Groot Heiligland 37 organiseert 37PK tevens een programma met tentoonstellingen, actuele kunstprojecten en activiteiten. 37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties in de stad en regio. Uitgangspunt is dat het nieuwe platform op een kwalitatief goede manier snel en effectief kan inspelen in de diverse behoeften van gemeente, organisaties en kunstenaars in de stad.

Groot Heiligland 37
2011 EP Haarlem
www.37pk.nl