37PK

Locatie: Katrijnkapel
Zoetestraat, ter hoogte van nr. 15

Openingstijden
Vrijdag 28 september: 17 – 22
Zaterdag 29 september: 12 -17
Zondag 30 september: 12-17

Beeldend kunstenaar Willem Hoebink betrekt op verzoek van 37PK een kelder gelegen onder het Vincentiuscarré aan de Nieuwe Groenmarkt in het centrum van Haarlem. In dit middeleeuwse gewelf toont hij de installatie M25, 35-36 / Misericors, speciaal toegesneden op deze ruimte en de directe omgeving.

Kunst, spiritualiteit, zingeving en religie zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden geweest. Iconen uit de kunstgeschiedenis zijn onderdeel geworden van ons denken en onze beeldcultuur. Misericors (Barmhartigheid) van Hoebink doet de bezoeker ondergaan hoe sterk deze associaties zijn. Hoe kan een objectieve registratie, met technische, bijna wetenschappelijke parameters, puur door context zich ontvouwen tot een spirituele beleving?

Het Vincentiuscarré is genoemd naar de Vincentiusstichting die een groot deel van de panden in eigendom heeft en vanuit deze locatie een sociaal-maatschappelijk pakket aan activiteiten ontwikkelt.Voor een deel van de Haarlemse bevolking misschien onbekend, en voor velen niet altijd zichtbaar, maar in het carré bevindt zich een stevig sociaal-maatschappelijk bolwerk met een eeuwenoude geschiedenis aan de Nieuwe Groenmarkt. In de panden rondom de Antoniuskerk concentreert zich een aantal sociaal-maatschappelijke instellingen op het gebied van ouderen- en alleenstaandenzorg, armoedebestrijding, schuldsanering, daklozenopvang en vluchtelingenwerk: Oecumenisch Diaconaal Centrum ‘Stem in de Stad’ (een vereniging van een aantal Haarlemse kerken van uiteenlopende gezindheid), wijkcentrum ‘Binnensteeds en daartegenover de Haarlemse Vrijwilligerscentrale. De huidige opzet gaat terug tot de bouw van de kerk in 1844. Al vroeg in de vorige eeuw is hier ‘het Burgerlijk Armbestuur’ gevestigd. Ook de keukens bieden al in de jaren ’60 dagelijks aan zo’n 400 mensen een warme maaltijd. Het is de plek waar al sinds de middeleeuwen ononderbroken ‘de werken van barmhartigheid’ in de praktijk worden gebracht.

Al eerder was bekend dat op de plaats waar Stem in de Stad haar onderdak heeft, in de Middeleeuwen een klooster heeft gestaan. Het klooster, gesticht in 1395 en opgeheven in 1581 werd het klooster van Sinte Katrijn of ook wel het Convent van Sint Catharina genoemd. De zusters van Sinte Katrijn volgden de regel van Franciscus van Assisi. Hun kerk stond op de plek van de huidige Groenmarktkerk en de tuin van het klooster lag in het Vincentius Carré. Tijdens een recente verbouwing ontdekte architectuurhistoricus Mariette Polman dat de kelder onder het kledingmagazijn van Vincentius ooit onderdeel van het middeleeuwse klooster uitmaakte. De eeuwenoude, authentieke kelder doet nu dienst als stiltekapel voor bezoekers en gebruikers van de verschillende activiteiten van Stem in de Stad.

Over 37PK

Sinds 2011 is 37PK van start gegaan als een breed platform voor kunsten in Haarlem. 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van de stad, permanente en tijdelijke ateliers, artists residencies, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie van het kunstaanbod in de stad.

In het pand aan Groot Heiligland 37 organiseert 37PK tevens een programma met tentoonstellingen, actuele kunstprojecten en activiteiten. 37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties in de stad en regio. Uitgangspunt is dat het nieuwe platform op een kwalitatief goede manier snel en effectief kan inspelen in de diverse behoeften van gemeente, organisaties en kunstenaars in de stad.

Groot Heiligland 37
2011 EP Haarlem
www.37pk.nl