Frans Hals Museum

Het Frans Hals Museum (vroeger Stedelijk Museum van Haarlem) is opgericht in 1862. Het museum kent twee uiterste polen: de internationaal vermaarde collectie 17e-eeuwse kunst uit Haarlem, de bakermat van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw – met Frans Hals als pater familias. Daarnaast de collectie met actuele kunst uit de 20e en 21e eeuw, met focus op cutting edge werk van toonaangevende hedendaagse kunstenaars.

Locatie HOF
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem

Locatie HAL
Grote Markt 16
2011 RD Haarlem

https://www.franshalsmuseum.nl/