37PK 2017

A Necessarily Narrow View

In de tentoonstelling A necessarily narrow view worden film, video en fotowerken bijeengebracht die via een autonoom-antropologische blik menselijke handelingen, gebruiken en tradities verkennen, met speciale aandacht voor het kader van de camera.

Met werk van An van. Dienderen, Koštana Banović, Scarlett Hoofd Graafland en Mohau Modisakeng.

Groot Heiligland 37
2011 EP, Haarlem
www.37pk.nl